ประวัติของบริดจ์ โดยย่อ

บริดจ์เป็นเกมไพ่ ประเภท Trick Taking โดยพบการเล่นบริดจ์ครั้งแรกในชื่อของ Whist ราวๆคริสตศตวรรษที่15 ต่อมาพัฒนาการเล่นโดยให้มีการประมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเล่นชื่อของ Auction Bridge ในปี 1925 นาย ฮาร์โรลด์ เอส แวนเดอบิลท์ (Harold S. Vanderbilt) ชาวอเมริกัน ได้คิดค้นปรับปรุง Auction Bridge ขณะเดินทางในเรือสำราญ ซึ่งกลายเป็นบริดจ์ที่เราเล่นกันในปัจจุบัน ในชื่อของ Contract Bridge ซึ่งนักเล่นบริดจ์จะถือว่าเขาเป็นคนคิดค้นและออกแบบบริดจ์ในปัจจุบัน บริดจ์เข้ามาในประเทศไทยครั้งในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯในขณะนั้น ซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงนำกีฬาไพ่บริดจ์มาเล่นในวัง โดยขณะนั้นเล่นกันในรูปแบบของ Auction Bridge

ที่มา – guru.sanook