นี่พูดเลยเป็นคนที่เริ่มต้นดูบอลเป็นเพราะชิโก้ แต่เลิกดูบอลไทยเพราะลีซอค่ะ แต่ตอนนี้เริ่มมาดูบอลไทยใหม่เพราะเมจซี่เจค่ะ