“น่าน ดินแดนในอ้อมกอดของขุนเขาด้านตะวันออกของภาคเหนือ อุดมด้วยธรรมชาติผืนป่า สายน้ำ ทะเลหมอก หล่อหลอมรวมกับวิถีวัฒนธรรมของผู้คนชาวไทยลื้อ ทำให้เสน่ห์ของน่านไม่ได้มีเพียงธรรมชาติอันพิสุทธิ์ แต่ยังมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่แฝงด้วยแรงศรัทธาในพุทธศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาพภูเขาหัวโล้น ป่าต้นน้ำ ใน จ.น่าน ที่ปัจจุบัน ถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพด โดยข้อมูลสำนักงานป่าไม้ จ.น่าน พบในรอบ 5 ปี (ปี 2550-2555) พบป่าไม้ลดลงเฉลี่ยปีละ 70,000-100,000 ไร่ และปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 637,475ไร่

แน่นอนว่า มีบริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเกษตรหลายแห่ง ไปส่งเสริมให้ชาวพื้นราบและชาวเขา หันมาปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง โดยรับประกันราคาแถมบางแห่งยังมีบริการเมล็ดพันธุ์ให้ รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการเพาะปลูกทุกชนิด

พื้นที่ป่าเมืองน่าน ลดลงอย่างรวดเร็ว จากเดิม ๕.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๔.๖๕ ล้านไร่ แต่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมปี ๒๕๔๘ จำนวน ๒ แสนไร่ เป็น ๑ ล้านไร่ในปัจจุบัน หรือราว ๑ ใน ๗ ของพื้นที่จังหวัด

หรือพูดง่าย ๆ คือป่าต้นน้ำเมืองน่าน หายไปแล้วประมาณล้านไร่ เพื่อเปลี่ยนเป็นไร่ข้าวโพด และถั่วเหลืองเพื่อนำมาทำเป็นอาหารสัตว์ ให้กับหมู ไก่ วัว ฯลฯ

น่าอนาถใจไหม เราทำลายผืนป่ามหาศาล ป่าต้นน้ำน่าน ที่มาหล่อเลี้ยงแม่น้ำเจ้าพระยา เลี้ยงดูผู้คนหลายสิบล้านคนเพื่อเปลี่ยนมาทำอาหารสัตว์

549415_10155696551480085_830764290599248712_n

10984610_10155696551690085_2477247668447420603_n

19400_10155696533270085_5595151944036766053_n

11051871_10155696532935085_7333840335133430900_n

“มาปลูกป่าที่น่านเป็นที่แรกเลยดีกว่า..ป่าต้นน้ำ ไม่มีแล้วป่า มีแต่ภูเขาหัวโล้น
เมื่อต้นน้ำเก็บน้ำไม่อยู่ ข้างล่างก็เละอย่างที่เห็นๆๆกันอยู่
จะต้องสร้างกี่ร้อยเขื่อนถึงจะยับยั้งน้ำที่มาจากข้างบนอยู่..สร้างป่าดีกว่า…”