ได้มีการแจ้งเบาะแสมาจาก ในกลุ่มเฟสบุ๊กแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มปิด ทำให้ทราบว่า มีการซื้อขายงูพิษมีชีวิตโดยส่งทางไปรษณีย์ EMS

จึงอยากจะขอเตือนเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ทุกท่านทั่วประเทศไทย ในขั้นตอนการรับฝากพัสดุ คงจะต้องมีการตรวจสอบอย่างรัดกุม เพราะหากงูเกิดหลุดรอดออกจากกล่องได้ อาจสร้างอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ถึงแก่ชีวิตได้

ส่วนคนซื้อก็เช่นกัน หากเกิดพลั้งเผลอ เด็กเล็กหรือคนในบ้านท่านเปิดกล่องโดยไม่ทราบว่าเป็นงู ถ้าหากถูกฉกกัดมา มันได้ไม่คุ้มเสียเลยนะ

หมายเหตุ การส่งสิ่งมีชีวิตทางไปรษณีย์ ถือเป็นข้อห้ามฯ เพราะอันตรายต่อสัตว์เนื่องจากอาจจะขาดอากาศหายใจได้ แต่ยังมีการลักลอบส่งกันอยู่

snake