น้องชายในผ้าเหลือง
(Documentary: My Brother, Buddhist Monk)
ซันเทอรี่ (อายุ 26 ปี) ตัดสินใจทิ้งทุกสิ่งทุกอย่่างในฟินแลนด์ เพื่อมาบวชเป็นพระที่ประเทศไทย และเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับการตัดสินใจอันยิ่งใหญ่ที่จะสละทุกอย่างทางโลกไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ บ้าน เพื่อน และครอบครัว และเข้าสู่โลกทางธรรมในชีวิตที่เหลือ พี่สาวของซันเทอรี่จึงลงมือกำกับและถ่ายทำสารคดีชิ้นนี้ขึ้นมา
Directed by Anja Ahola
Production, Ima Filbma- ja Sátneduodji and Anja Ahola
Duration, 28´45
PRIVATE USE ONLY.