“ธนารักษ์”เตรียมลงทุน 250 ล้านสร้างคอนโดมิเนียมระดับ 4 ดาวใจกลางเมืองราคายูนิตละ 5 แสนบาท โดยจะเปิดให้ข้าราชการและลูกจ้างที่มีรายได้น้อยเช่ารายปีเดือนละไม่เกิน 3 พันบาท เริ่ม 2 โครงการแรกที่บริเวณพื้นที่พญาไทและประดิพัทธ์”

“นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้กำหนดมูลค่าโครงการลงทุนสำหรับก่อสร้างคอนโดมีเนียมระดับ 4 ดาวเพื่อผู้มีรายได้น้อยตามโครงการบ้านประชารัฐของรัฐบาลขนาด 500 ยูนิต ซึ่งจะใช้เงินลงทุนของกรมฯไม่เกินโครงการละ 250 ล้านบาท เพื่อให้มีราคาต่อยูนิตอยู่ที่ 5 แสนบาท โดยกรมฯจะบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์เป็นผู้ดำเนินโครงการด้วยขนาดโครงการและวงเงินลงทุนในระดับดังกล่าว จะทำให้โครงการนี้สามารถช่วยผู้มีรายได้น้อยได้จริงโดยเราจะใช้วิธีการเปิดให้เป็นรายเดือนๆละ ไม่เกิน 3 พันบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างที่อยู่อาศัยราคาถูกให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยให้กรมธนารักษ์ ที่มีที่ดินราชพัสดุกระจายอยู่ทั่วประเทศ นำที่ดินมาพัฒนาโครงการดังกล่าว และรวมถึงกระตุ้นให้ภาคเอกชนทำโครงการลงทุนเพื่อสังคม โดยลงทุนทำโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูกให้แก่ประชาชน โดยที่กระทรวงการคลัง จะมีมาตรการสนับสนุน เช่น ด้านสินเชื่อ เป็นต้นโครงการบ้านประชารัฐนั้น กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ดำเนินการเองบนที่ดินราชพัสดุนั้น เมื่อคิดเฉลี่ยต่อยูนิตแล้วจะตกยูนิตละ 5 แสนบาท โดยมีขนาดห้อง 23 -24 ตารางเมตร หรือขนาด Studio โดยสองโครงการแรกใน กทม. คือ ที่ดินบริเวณซอยวัดไผ่ตัน เขตพญาไท และ และที่ถนนประดิพัทธ์ ซึ่งเป็นบริเวณโรงงานกษาปณ์เก่า”ราคาเช่ายูนิตละไม่เกิน 3 พันบาท/เดือนนั้น ถือว่าเป็นระดับราคาเช่าที่ถูกมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ที่ให้เช่าในราคา 2 -3 หมื่นบาท/เดือน แต่ระดับราคาเช่าที่ค่อนข้างต่ำไม่ได้หมายความว่าคุณภาพของโครงการจะต่ำด้วย ซึ่งเราจะพยายามทำให้ได้คุณภาพของที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างดี”

การกำหนดนิยามของผู้มีรายได้น้อยที่จะได้รับสิทธิ์ในการเช่าในโครงการนี้ กรมกำลังพิจารณาในรายละเอียด เช่น ระดับเงินเดือนเท่าไหร่ จึงมีสิทธิ์เช่า และเมื่อระดับเงินเดือนขึ้นไปถึงระดับใด ต้องย้ายออก เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้จะให้น้ำหนักไปยังข้าราชการและลูกจ้างของรัฐที่เป็นระดับชั้นผู้น้อยที่มีรายได้ต่ำทั้งนี้

กรมธนารักษ์จะหารือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับเปลี่ยนสะพานบนถนนพหลโยธิน ตรงกับข้ามกับวัดไผ่ตัน สะพานควายจากเป็นถนนเรียบ เพื่อหลีกเลียงข้อกฎหมายที่ห้ามสร้างคอนโดมิเนียมใกล้กับสะพานในระยะ 40 เมตร ซึ่งจะทำให้โครงการบ้านประชารัฐที่กรมธนารักษ์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ สามารถเดินหน้าต่อไปได้”พื้นที่ดังกล่าว มีขนาดประมาณ 3 ไร่เศษ ด้านหน้าติดถนนพหลโยธินและด้านหลังติดบ้านคนซึ่งสามารถเชื่อมไปถึงถนนสุทธิสารได้ แต่ติดข้อกฎหมายของกทม.ที่ห้ามสร้างคอนโดมิเนียมให้กับสะพาน เราต้องจำเป็นต้องปรับและแก้ไขสะพานให้แก่ถนนเรียบ และอาจจะจำเป็นต้องซื้อบ้านด้านหลังที่อยู่ติดกับตัวโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทะลุถนนสุทธิสารซึ่งจะทำให้การเดินทางมีสะดวกมากขึ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงการนี้ จะสร้างเป็นคอนโดมิเนียนสูง 7 ชั้น มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 500 ยูนิต ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่พอสมควร หากเราออกมไม่ดีตั้งแต่ต้นก็อาจจะทำให้โครงการมีปัญหาในภายหลังได้”