ข่าวที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้งว่า ฟอร์มาลินในอาหาร สามารถล้างน้ำแล้วบริโภคได้ปลอดภัย น่าจะเป็นข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดได้ เคยมีผู้ศึกษาการล้างฟอร์มาลินในปลาหมึกสด ผลการศึกษา ก็พบว่า น้ำเปล่าให้ผลในการล้างฟอร์มาลินน้อยที่สุด การล้างฟอร์มาลินที่ดีที่สุด คือ สารละลายผงฟู หรือ โซเดียมไบคาร์บอเนต โดยใช้ความเข้มข้น 0.001 M แช่นาน 10 นาที รองลงมา คือ ด่างทับทิม

11155005_10204044239184874_4289260309398158922_o

ดูรายงานผลการศึกษาฉบับเต็มได้ที่ http://www.scisoc.or.th/sciweek/model/1569-02.pdf

แต่การล้างฟอร์มาลินในปลาหมึกกรอบ สไบนาง โดยใช้สารเคมี ยังไม่พบรายงานการวิจัยครับ และจากการศึกษาของ สสจ.นครพนม ปลาหมึกกรอบที่ปนเปื้อนฟอร์มาลิน แม้ผ่านการต้มแล้ว ก็ยังพบฟอร์มาลินในปริมาณที่สูงกว่าที่ยังไม่ต้ม ซึ่งน่าจะมาจากเส้นทางลักลอบใส่ฟอร์มาลิน ที่กรมวิทย์ อาจไม่รู้

12186442_10204044239064871_8890475999905014902_o

ดังนั้น กรมวิทย์ฯ จึงไม่ควรออกข่าวว่า ฟอร์มาลินใช้น้ำล้างออก ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิด การนำเสนอข้อมูลแก่สาธารณะ ควรให้ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานทางวิชาการครับ

12191794_10204044242624960_3775519005266027225_n

12188007_10204044238584859_2511842318955835686_o

ที่มา https://www.facebook.com/rxthung